Tag

mirasın reddi

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı) alınması-iptali, Mirasta iade davaları Mirasın reddi, Muris muvazaasına dayalı iptal davaları,