Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

AİLE HUKUKU ve BOŞANMA DAVALARI Evlilik öncesi anlaşmalar Boşanma, Velayet, Nafaka İstirdat davaları, Yabancı mahkeme kararlarının Tenfizi, tanınması, Nesebin reddi/ tashihi davaları

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı) alınması-iptali, Mirasta iade davaları Mirasın reddi, Muris muvazaasına dayalı iptal davaları,

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku ve Satım Sözleşmeleri Ticari arsalar ve meskenler için hukuki inceleme raporu hazırlanması, Kredi ve ipotekler, Gayrimenkul vergilendirmeleri hakkında danışmanlık, Sözleşmelerin...
Read More

İş Hukuku

Şahıslara ve Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlamak İş sözleşmeleri, Hizmet sözleşmeleri, Toplu iş sözleşmeleri, İş sözleşmelerinin feshi İş  Hukukuna ilişkin hukuki mütalaa...
Read More