İş Hukuku

İş Hukuku

Şahıslara ve Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlamak

  1. İş sözleşmeleri,
  2. Hizmet sözleşmeleri,
  3. Toplu iş sözleşmeleri,
  4. İş sözleşmelerinin feshi
  5. İş  Hukukuna ilişkin hukuki mütalaa verilmesi