Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

Hukuki inceleme raporu hazırlanması,

  1. Hisse devir sözleşmeleri ,
  2. Malvarlığı satım sözleşmeleri,
  3. Ortak girişim sözleşmeleri,
  4. Rekabet Kurumu’na başvurular