Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve finans

  1. Uluslararası Sözleşmeler,
  2. Kredi sözleşmeleri,
  3. Sermaye yatırımları,
  4. Teminatlı işlemler,
  5. Finansal kiralama,
  6. İpotek,