Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku

AİLE HUKUKU ve BOŞANMA DAVALARI

  1. Evlilik öncesi anlaşmalar
  2. Boşanma,
  3. Velayet,
  4. Nafaka
  5. İstirdat davaları,
  6. Yabancı mahkeme kararlarının Tenfizi, tanınması,
  7. Nesebin reddi/ tashihi davaları