Gizlilik Politikası

WEB SİTESİ HAKKINDA

Halil İbrahim Darıcı tarafından, https://www.darici.av.tr web sitesi (“Web Sitesi”) kullanıma açılmıştır. Web Sitesi’ne erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (“Kullanıcı”) Web sitesinin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Gizlilik Politikası (“Politika”) metinlerini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.

Kullanıcılar işbu Politikayı okuyarak Web Sitesi kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul etmektedir. Halil İbrahim Darıcı olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle Web Sitemizin kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK ‘da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Hangi kişisel verilerinizi toplamaktayız?

Web Sitesi’ni ziyaretiniz sonucu size ait bir takım kişisel veriler Halil İbrahim Darıcı tarafından elde toplanabilecektir;

Web Sitesi’ni kullanırken Halil İbrahim Darıcı ile paylaştığınız kişisel veriler (Adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, IP adresiniz ve sair kişisel verileriniz ve otomatik yollarla toplanan IP adresi, konum verisi ve sair kişisel verileriniz),

Kişisel veri niteliği taşımayan ve teknolojik altyapımızı geliştirmek amacıyla topladığımız veriler.

Web Sitesi kullanıcıları olarak, Web Sitesi kapsamında ya da sair şekillerde kendi açık rızanız dâhilinde Halil İbrahim Darıcı ile paylaştığınız tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin (“Bilgi”) size ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan etmiş olursunuz. Bahse konu bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma (“Üçüncü Partiler”) ait olması halinde Halil İbrahim Darıcı, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Halil İbrahim Darıcı ile paylaştığını kabul edecek olup herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Halil İbrahim Darıcı olarak Web Sitesi üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca kademeli olarak Web Sitemiz kapsamında bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız.

3. Kişisel verilerinizi tarafımıza sağlamamanızın sonuçları nelerdir?

Web Sitesi’ni kullanmak veya bizimle başka yollarla iletişime geçmek için işbu Gizlilik Politikasında yer alan bütün kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz, ancak belirli kişisel verilerin sağlanmaması halinde, taleplerinize tümüyle cevap verilemeyebilir veya hukuki hizmetlerden yararlanamayabilirsiniz.

Web Sitesi’ni kullanarak başlatmış olduğunuz e-bülten aboneliği ve sair üyeliklerden, ilgili iletiler içerisinde belirtilen yöntemleri kullanmak suretiyle dilediğiniz anda ayrılabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizi hangi amaçla elde etmekteyiz?

Halil İbrahim Darıcı olarak sizlere hizmet sağlayabilmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Web Sitesini daha kullanışlı haline getirmek, e-bültenimize abone olmanız halinde elektronik e-posta ile bülten göndermek ve sizi Halil İbrahim Darıcı bünyesindeki yeni hizmetlerden, yaşanan gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi elde etmekte ve bu kapsamda işlemekteyiz.

5. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarmaktayız?

Kişisel verileriniz yurtiçinde birlikte çalışmakta olduğumuz ve danışmanlık hizmetimizi üst seviyeye çıkarmamızı sağlayan hizmet sağlayıcılarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

6. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Halil İbrahim Darıcı ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve büro standartlarına uygun olarak alınan gerekli teknik ve idari tedbirler ile saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizi korumak için gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, Web Sitesi’ne ve/veya Halil İbrahim Darıcı’ya yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarara görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumlarında, söz konusu hal derhal size ve kanunların zorunlu kıldığı kurum ve kuruluşlara bildirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

7. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?

Halil İbrahim Darıcı olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvuru formumuz (hyperlink ile başvuru formuna yönlendirilecektir) aracılığıyla başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Halil İbrahim Darıcı Avukatlık Bürosu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

9. Çocuklara ait kişisel verilerin akıbeti nedir?

Halil İbrahim Darıcı tarafından işbu Web Sitesi 18 yaşını doldurmuş kişilerin kullanımına yönelik hazırlanmıştır ve çocuklara yönelik değildir. Veli veya vasilerin, gözetimleri altındaki çocukların kişisel verilerini Web Sitesi üzerinden paylaştıklarına dair bir şüpheleri olması durumunda, bu verilere ilişkin talepleriyle ilgili olarak bizimle irtibata geçmelerini rica ederiz. Böyle bir durumda, söz konusu bilgiler derhal imha edilecektir.

10. Gizlilik Politikasının kapsamı nedir?

İşbu Web Sitesi’nin yasal sahibi Halil İbrahim Darıcı Avukatlık Bürosu olup Web Sitesi kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin yasal hakları ise bazı hallerde Halil İbrahim Darıcı’ya bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Web Sitesi’nin herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibinin iznine tabidir.

Web Sitesi, üçüncü partilerin sitelerine bağlantılar içermektedir. Halil İbrahim Darıcı, üçüncü partilere ait site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı da sorumlu tutulamayacağını bildirmektedir.  Kullanıcıların yer alan bağlantılar ile ziyaret ettikleri üçüncü parti web sitelerinde de gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

11. Web Sitesinde veya Gizlilik Politikasında değişiklik gerçekleşebilir mi?

Halil İbrahim Darıcı dilediği zaman işbu Politikayı, Web Sitesi kapsamında yer alan her türlü hukuki ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği değiştirebilecektir. Bahse konu her türlü değişiklik Web Sitesi’nde yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcı olarak sizin sorumluluğunda olup Halil İbrahim Darıcı’nın bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu değildir.

12. Halil İbrahim Darıcı ile nasıl iletişime geçebilirsiniz?

İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için bizimle doğrudan danisma@darici.av.tr eposta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.