Month

Ağustos 2016

Online Danışma

Sivas Avukatlık ve Hukuk Ofisi olarak, Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından hukuki problemlerinize ilişkin sorulara e-posta adresimizden ve web sitemiz üzerinden aşağıdaki...
Read More

Ceza Hukuku

Sivas Avukat Halil İbrahim DARICI hukuk ve danışmanlık ofisi olarak Ceza Hukuku alanında, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duydukları veya duyabilecekleri her...
Read More

İş Hukuku

Şahıslara ve Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlamak İş sözleşmeleri, Hizmet sözleşmeleri, Toplu iş sözleşmeleri, İş sözleşmelerinin feshi İş  Hukukuna ilişkin hukuki mütalaa...
Read More

Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı) alınması-iptali, Mirasta iade davaları Mirasın reddi, Muris muvazaasına dayalı iptal davaları,